Välkommen till Landax Kundportal

Här kan du registrera supportärenden och beställningar. Här finns också en löpande sammanställning av öppna ärenden.

Det är också möjligt att kommentera ärenden och lägga till uppföljningsfrågor.

Kundportalen är under utveckling och flera alternativ kommer att läggas till efter behov.

Logga in

Logga in genom att ange ditt företag nedan.

.landax.no
Logga in

Du kan också logga in automatiskt genom att gå till Landax Inställningar. Där hittar du en knapp för Kundportalen, om du är registrerad som kontaktperson hos Landax AS.

Om du inte har tillgång till Landax Kundportal, kontakta huvudkontaktpersonen för Landax i ditt företag.