Welkom bij Landax Klantenportaal

Hier kun je aanvragen tot ondersteuning en orders registreren. Hier is ook een actueel overzicht van open zaken.

Het is ook mogelijk om commentaar te leveren op zaken en vervolgactievragen in te voeren.

Het klanten portaal is in ontwikkeling en geleidelijk zullen er verschillende opties komen.

Inloggen

Log in door hieronder je werkzaamheid in te voeren

.landax.no
Inloggen

Je kunt ook automatisch inloggen door naar het Configuratiescherm in Landax te gaan. Daar vind je een knop voor Klanten Portaal, als je als contactpersoon bij Landax AS bent geregistreerd.

Als je geen toegang hebt tot Landax Klanten Portal, neem dan contact op met de hoofdcontactpersoon van Landax in je bedrijf.