Velkommen til Landax Kundeportal

Her kan du registrere supportsaker og ordre. Her er det også en løpende oversikt over åpne saker.

Det er i tillegg mulighet for å kommentere saker og legge inn oppfølgingsspørsmål.

Kundeportalen er under utvikling og vil bestå av flere muligheter etter hvert.

Logg inn

Logg inn ved å skrive inn din virksomhet under.

.landax.no
Logg inn

Du kan også logge inn automatisk ved å gå til Kontrollpanel i Landax. Der vil du finne en knapp for Kundeportal, dersom du er registrert som kontaktperson hos Landax AS.

Dersom du ikke har tilgang til Landax Kundeportal, må du henvende deg til hovedkontaktperson for Landax i din bedrift.